Менаџер на концерту

 

 

 

 

Председник Управе добио је на поклон карте за концерт за извођење Шубертове „Недовршене симфоније“. Пошто није могао да иде, карте је дао менаџеру и рекао му да он оде уместо њега. Када га је сутрадан упитао да ли је уживао у концерту, менаџер му је уручио следећи извештај:

1. У посматраном периоду, четири свирача обое нису ништа радили. Њихов број треба смањити, а њихове послове расподелити осталима у оркестру, што ће уклонити варијације у активностима.

2. Свих 12 виолина свирало је идентичне ноте. То је потпуно непотребно дуплирање и чланове те секције треба драстично смањити.

3. Нема сврхе да дувачи понављају исте деонице које су већ одсвирали гудачи. Када би се уклониле све деонице које се понављају, концерт би се могао скратити с два сата на само двадесет минута.

4. Да је Шуберт водио бригу о тим стварима, вероватно би и довршио симфонију.