Песма о мору

Португалску песму певају Рускиње

 

 

Превод песме

 

Оригинал