Порука с Крима

 
Руси са Крима упућују поруку српској браћи и сестрама