Јапан Србији

 
 
 
Надовезујући се на песму "Срби" (Никите Станескуа) са Виолетиног блога, а тамо у коментару пише и зашто.