Оно што је божанско у човеку јесте способност да чини добро.