Химна призренских богослова
 
 и приде:
 
Пукни зоро - Призренски богослови
 
 
Ружо румена - Призренски богослови