Хеклана женска беретка рађена је од вунице "Вучјанка".