Хеклана женска беретка

 
 
 
 
 
 
 
Хеклана женска беретка рађена је од вунице "Вучјанка".