Смисао за хумор

 
Једно краће време Тесла је радио у Централном телефонском бироу у Будимпешти. Почео је као цртач, али је убрзо испољио своје проналазачке способности, па је унапредио неке апарате и усавршио телефонско појачало. Теслине способности сагледао је и реално оценио Ференц Пушкаш, који је био руководилац одсека у поменутом поштанском бироу у Будимпешти. Стога је препоручио Тесли да се запосли у Паризу у Едисоновој компанији, тим пре јер је и Пушкашов брат Тивадар тамо већ радио. Тесла је прихватио предлог Пушкаша и упутио се у Париз. Сећајући се тих дана, он је писао:
 
- Неколико дана након доласка у Париз лутао сам улицама посве збуњен новим призорима. Било је много неодољивих и привлачних ствари, тако да сам зараду нажалост страћио чим сам је примио.
 
Кад је једном стигао у Париз Ференц Пушкаш, при сусрету са Теслом, упитао га је како се сналази у новој средини.
 
- Најтеже је последњих двадесет девет дана у месецу - одговорио је тада Никола Тесла.