Песма о Светој Ангелини Бранковић, деспотици српској. Поју монахиње манастира Беркасово, Фрушка Гора.