Пузологично посматрање

 

Слика преузета са: caricatura.ru
Поједини људи
Понос духа сузе,
Па до неке среће
Могу да допузе.

Допузе до плата
И до масних звања,
До власти, узура,
Наименовања.

Допузе до гроба
И господства сјајна,
Допузе до двора,
До златних колајна.

Пак се онда шире
С накићеним грудима.
То се тако може
Појединим људима.

Ал' народ ниједан
До највеће среће
Допузио досад није,
Па ни одсад неће.


Ј.Ј.Змај (1884)