The Brutal Truth About Today’s World

Брутална истина о данашњем свету
видео: Steve Cutts
 
 
Старац Пајсије:  «Не бој се. Бог неће дозволити да се зло оствари. Десиће се многи догађаји за које неће бити објашњења с тачке гледишта формалне логике. Политичари ће се огадити људима. Као што се балон постепено надувава, па пукне – пући ће и они