Бебећа капица

 
 
 
 
 
Хеклана дечја капица рађена је од памучног конца (Сент Џорџ, Танго) а према следећем моделу: