Избор је ваш

 
 
 
 
 
 
 
- То је немогуће! - рече Узрок.
 
- То је лудост! - примети Искуство.
 
- То је бескорисно! - изјави Понос.
 
- Покушаћу... - прошапута Машта.