"Они нису цртали срца за Косово, они су све српско носили у свом срцу..."