Прикривени благослов

 
Ништа се у нашем животу не дешава да би нас уништило...