Недеља, Август 21, 2016

"Attack of the dead - Напад мртваца"

У знак сећања на руске војнике из Првог светског рата.
Песма је снимљена у знак сећања на херојске браниоце тврђаве Осовјец током Првог св. рата 1915. године. Након два напада непријатеља 6. августа 1915. год. Немци бацају на њих отровни гас да их убију. Међутим, кад је немачка војска хтела да крочи у тврђаву, била је нападнута од стране 60 руских војника, који су имали на себи окрвављену одећу. -што је проузроковало панику међу непријатељем и нагнало га у бег. Руси су успели да на њих испале своју последњу муницију. Овај догађај остао је у историји познат као "Напад мртваца".

In memory of Russian soldiers from World War I.
This song is created in memory of heroic defenders of Osowiec fortress during World War I in 1915. After Russian soldiers sustained two enemy assaults, on August 6th, 1915, Germans used a poisonous gas to kill them. Yet, when German army tried to enter a building, they were attacked by about 60 Russian soldiers, wearing clothes covered with blood - this caused the panic in German ranks, then they fled. Russian soldiers managed to open artillery fire on them, using their last remaining artillery. This event was later called "Attack of the Dead".

 

Уз песму изнова препоручујем руски ратни серијал:

Олујна врата

 

Додај коментар

Додај коментар

Запамти ме