Мој пар првенац, дао Бог.
А већ нашао руке да га удоме.