Крилата прича - УСКОРО!

 
 
Цртежи и идејно решење за корице: Маја Д. Недељковић
 
Графичко обликовање: Марко М. Урошевић