Свети Николај

Свети Николај

 

Иде Свети Николај,

белог коња јаше,

свима се осмехује

и радосно маше.

 

На леђима носи он

повелику врећу,

да на Празник удели

благослов и срећу.

 

Дарова је много,

али Светац пази:

неће дати никоме

да их ногом гази!

 

Добиће их онај

ко се за дар спрем`о,

и ко није с годином

ленствов`о и дрем`о,

 

онај ко је чинио

само добра дела

и у ког је душа

радосна и бела;

 

ко је својом одећом

покривао голог,

и обућом удобном

огрејао босог.

 

Код таквог ће Николај

гост у дому бити,

и са свечарима

Бога прославити!

 Аутор: Јелена Јергић