И через тысячу лет

ПАЖЊА: Овај филм носи у себи нешто што је далеко од Православља - кад је реч о веровању у судбину, те га као таквог и не треба посматрати, већ пажњу усмерити ка томе каква може да буде сила љубави.