Уништавање Србије

 
Економиста Драган Радовић разоткрива систем окупације, пљачке и уништавања Србије: незапосленост, одлазак младих, сива економија, црноберзијанци...