Откуд зло у свету

 
Зашто добри Бог дозвољава да зло постоји у свету?