Делфини изнели "Знамење"

 
Дванаест делфина изнело је на копно икону Мајке Божије "Знамење".
Види!