Инжењерија црне магије

ПРЕДСЕДНИКУ ВРХОВНОГ СОВЈЕТА 
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
другу Хазбулатову Р. И.
Поверљиво, у једном примерку 
на осам куцаних страна.
Поверљиво, на 32 
куцане стране – јавно.
Аутори____________________

26.01.93.г.

ЗВАНИЧНИ ДОПИС

Дубокопоштовани Руслане Имрановичу!

Свеобухватност политичке, економске и правне реалности, која се од 1985. године до сада нагомилала, значајно је умањила одбрамбену способност државе, подрила безбедност друштва и заоштрила питање прихватања граничних сфера науке, које су у Совјетском Савезу и у иностранству, из ових или оних разлога, традиционално сматране псеудонауком. Наиме, политичари и војно-индустријски комплекси свих земаља испољили су посебан интерес управо за „перспективне“ технолошке могућности „псеудонауке“ за носиоце и иницијаторе проучавања у „граничним“ областима науке.
Реч је о области науке познатој као парапсихологија и психотроника. На основу њих, већ од 1977. године по званичним државним програмима, у низу технички развијених земаља (САД, Немачка, Француска, Италија, Израел, Египат, Совјетски Савез), развијају се и проучавају „техничка средства корекције и управљања понашањем људи на основу биофизичких принципа командовања и нових физичких принципа преноса емитованих сигнала на велика растојања – оружје психофизичког управљања интелектом“.
У војно-индустријским комплексима свих земаља на снази је стандардна класификација средстава наоружања: атомско наоружање је трећи тип; атомско наоружање у садејству са акустобиофизичким средствима – четврти тип; психотропно оружје засновано на биофизичким принципима – пети тип; технотропно оружје на истим тим принципима – шести тип; биотропно оружје са утицајем на генетски апарат – седми тип.
„Логика“ војних стратега, финансијских и политичких кругова, која стимулише разраду оружја масовног уништења од петог до седмог типа, објашњава неопходност тих видова наоружања са „хуманих“ технократских позиција: „та врста оружја не руши техничка достигнућа друштва (зграде, војне комплексе итд.), не убија људе и животиње, оно „једино“ чини људе зависнима и послушнима“. Ова логика је дала разлога да се дати тип наоружања назове „еколошки чистим оружјем“.
Припрема друштва за прихватање дате доктрине остварује се на више планова:
- с једне стране око датих проучавања формира се систем строге тајности;
- с друге стране у оптицају је циљна дезинформација, која рачуна на то да се јавности пренесе двосмислена представа о реалности постојања овог проблема: обучен је велики број психофизичких секти, „пророка“, „тумача“, „спаситеља“, „исцелитеља“, „магова“ и просто врачара, који измишљају своју обдареност. У САД за последњих 15 година, у различитим „друштвеним“ организацијама, прошло је обуку из првог и другог курса медитације (психоаутотренинга) 15 милиона људи. У Европи (Француској, Италији и Немачкој) око 1/10 одраслог дела становништва. У азијатским земљама (Јапану, Кини, Индонезији, Индији, Пакистану, Малезији) - до 80% становништва од шестогодишњег узраста надаље, по обавезном програму рада укључујући школу и колеџе.
У Русију је однедавно хрупила бујица „психожречева“ и „психонаучника“ са Запада. Само кришнаисти су од 1987. до 1992. године у Русији оформили више од 500.000 медицинских курсева и то, у првом реду, у таквим градовима као што су Обињинск, Дубна, Пушћино, Москва, Санкт Петербург и тако даље. По упрошћеним рачунима, семинаре кришнаиста, муноваца, ведантиста и таоиста посетило је, само у Москви и московској области, више од 200.000 људи.
На тај начин, у Русији, као и у другим земљама, формира се посебан друштвени међуслој, који активно прихвата идеје психофизичког усавршавања и понашања. То је онај део друштва, који је најосетљивији на утицај психотронског наоружања. Углавном, тој групи припадају: интелектуалци који нису нашли своје место у „перестројци“, бивши војници и чланови њихових породица.
Овде је важно рећи да се међу аспектима психофизичког усавршавања и управљања свешћу извана не ставља знак различитости. Усавршавање нивоа сопствене технике поставља се на исти ниво са вербалним управљањем психиком уопште.
Несумњиво је, да се на фону опште духовне глади, горе наведени атак на психофизички статус друштва темељно прихвата од стране сваког посебног примаоца као панацеја (свелек), и тек у другој етапи се јављају сумње и питања ко то управља и коме иде у корист тако висок степен психосоцијалне хипнабилности друштва.
Уважени Руслане Имрановичу, Ви ћете, као ерудита, сигурно у тој ситуацији увидети аналогију са психичким токовима друштва у Италији, Немачкој и Шпанији од 1928. до 1935. године: институти окултизма, секте, затим привилеговано и суперзатворено друштво „Врил“ су, уопштено речено, претход или наступање психологије фашизма у Европи - култа силника, уникалних богоизабраних личности и народа.
Разлика између садашње ситуације у Русији, и Немачке из 1933. године, је у томе што у оно време, у арсеналу и физичких теорија и техничких средстава посредством којих је било могуће организовати масовни утицај на психику и понашање човека, није било „Богом изабраних“ личности.
Целокупност посредних и директних информација о разматраном питању дозвољава нам да изведемо недвосмислени закључак: до 1992-1993. године таква техничка средства у различитим модификацијама, са различитом моћи и даљином утицаја, сигурно ће постојати у арсеналу наоружања САД.
Али најстрашнија реалност се састоји у томе да су извесни аспекти и достигнућа ових тајних истраживања остали ван контроле државних система и постали власништво корумпираних и мафијашких група различитог политичког усмерења: од елементарних криминалаца до озбиљних политичких структура.
У вези са изложеним, међудржавне споразуме о разоружању треба поново размотрити у околностима реалности новог и до сада невидљивог замаха трке у наоружању. Из овог угла може се преиспитати одлука о престанку производње атомског наоружања, јер средства која се сада добијају престанком улагања у атомске пројекте као свежа бујица хрупиће у трку за стратешком предношћу у области нове врсте оружја – оружја психотронског дејства.
Колико је наведена опасност реална?
1. Од 1977. године у САД постоји „центар перспективних физичких истраживања“, у којем је „ишчезло“ (прекинуло објављивање својих радова) више од 20 лауреата Нобелове награде у области физике, медицине, а такође и неки крупни специјалисти за оријенталну философију, хришћански исихазам, египатску магију. За њима, исто се догодило и најкрупнијим психолозима и биолозима, који су раније радили у области генетике понашања (Benzer, Konopka, Luck, Delgado, Ливицкий, Brant, Vafengtar и др.).
2. Управо од тог доба почиње „масовни“ окултизам, припрема друштва за прихватање психофизичких концепција.
3. Појава нових праваца науке, легализованих у академским круговима: неуролингвистичко програмирање, психотроника, радијационо-акустички ефекти, психокодирање и сл.
Сви горе набројани правци, у овој или оној мери, повезани су са задатком дистанционог бесконтактног утицаја на свест човекову путем техничких средстава.
4. Један оа аутора овог дописа до 1986. године је радио као главни извршилац разраде техничких задатака по линији партије на овај или онај начин повезаних са горе изложеним питањима. Од 1983. године био је научни руководилац програма „Косморитам-3“ и „Орион“, чији је садржај описан као „фундаментално истраживање принципа и начина дистанционе бесконтактне корекције функционисања сложених техничких и биолошких система помоћу физичких поља са импулсно-кодном организацијом и њихово експериментално-конструкторско обезбеђивање“(Материјал ЦК КПСС и Врховног Совјета СССР-а од 27. јануара 1986., број 137-47 одељак „Лава-5“ и „Корито-1“). Паралелно са именованим програмима, не додирујући се путем информационих канала, водили су се, блиски по садржају, радови и истраживања у две друге најкрупније научне институције.
Природно је да су финансијска средства, добијена за ове радове, била омогућена само после брижљиве анализе информација о сличним активностима у САД и другим земљама.
Године 1983. ми смо у том погледу значајно заостајали за САД, али како је у свом говору на XXIV конгресу КПСС изјавио М. Горбачов: „За разлику од америчке тајне службе, поћи ћемо асиметричним путем и решићемо тај проблем брже и јефтиније“.
Асиметричност се састојала у томе што смо, пошавши од области физичке теорије и математичких инструмената, избегли доказивати научном јавном мњењу да у питању нису „лажно-научни“ ефекти. Радили смо успешно. Због тога смо 1989. године, у случају неопходности, могли у року од шест месеци да будемо спремни спровести масовно испитивање, између осталог и из космоса, система психотропског утицаја и управљања понашањем човека.
Међутим, „несхватљиве силе“ су 1989. године, на челу са Е Лигачевим, довеле до потпуног слома читаве научно-техничке кооперације и њене седмогодишње производње. На тај начин, од 1989. године, овај правац рада у потпуности је отргнут од државне контроле, постајући својина шарлатана, западних тајних служби и „ентузијаста“ (доктор техничких наука Андријанкин, генерал-пуковник Ханцеверов, Медељеновски, Купчин, Голиков и др.).
Од 1989. године извесни новинари храбро и очајнички покушавају да поставе ова питања на свим нивоима државности. Али постојала је веома сурова, а скривена цензура, која је многе од њих стајала службе и здравља. Писма, тим поводом, упућивана су Горбачову (преко вице-президента АН К. В. Фролова; директно Н. Ришкову, В. Чебрикову и 1991. године – генералу Кобецу). „Цензура“ је користила познати метод „зоне ћутања“. Од 1991. године покушали смо, у лошој политичко-економској ситуацији у Русији, подићи ово питање на ниво законодавне иницијативе (она је дата у прилогу).
Не постигавши резултат, поставили смо ово питање на нивоу међународних друштава. Али наши материјали су извађени из документације пријављене за међународно-еколошку конференцију у Бразилу, без обзира на то што је она припремљена уз заједничко учешће експерата Православне Цркве и што је уживала благослов Патријархов.
На основу горе изложеног, на Ваш увид достављамо следеће предлоге:
1. Примити ауторе овог дописа због разговора са циљем разјашњења и прецизирања извесних танчина у вези са горе наведеним, уз прегледање видео-касете из тв емисије „Црно сандуче“.
2. Одредити иницијативну групу, коју ваља саставити после строгог одабира малог броја лица способних да сачувају државну тајну и поручити од ње да припреми разматрање овог питања на затвореном заседању Врховног Совјета Руске Федерације или групе народних посланика.
3. Циљ таквог саветовања треба да буде:
- информисање политичког руководства од стране државних органа о реалности психофизичких диверзија и нове трке у наоружању;
- израда докумената који ће омогућити контролу државе над свим формама пропагандне и масовне примене знања из области парапсихологије и психотронике (разне секте, групе медитација и сл.);
- предузимање мера за стављање под контролу приватне производње техничких средстава у овом правцу и одузимање таквих средстава којима располажу различите групе;
- разрада и реализација државног програма за научно и техничко истраживање у тој области знања са циљем неутрализације разлике у корист САД;
- налагање групи законодавне иницијативе да донесе допуне и измене у правно незаштићене сфере (психофизичка и психолошка заштита, информациона и интелектуална заштита);
- и на крају, припрема међународних иницијатива за развој права човекових у тој области.
4. Увиђајући огромну технолошку експлозију средстава масовног утицаја на психику човека код нас и у иностранству, сматрамо да треба преиспитати:
- међународни мораторијум на масовна испитивања средстава психофизичког утицаја на интелект;
- забрану и међународну контролу над истраживањима у тој области.
Посебну забринутост, у вези са горе изложеним, изазива недавно обраћање САД у ОУН са молбом да у Сомалији примене силу која „не уништава зграде и не убија човека“. Највероватније, стратези САД су имали у виду психотронско оружје. Није искључена масовна примена тог оружја у Ираку, Југославији и на другим жариштима...

 

Јуриј Воробјовски

"Западни пут у апокалипсу"