О браку

 
 
 
 
 
 
Један новинар је упитао стари брачни пар:
 
- Како сте успели остати заједно чак 65 година?
 
Жена је одговорила:
 
- Ми смо рођени у време када је оно што је сломљено требало
поправити, а не једноставно одбацити.